HiPath 3300

HiPath 3300 to nowoczesna platforma komunikacyjna integrująca dane i głos. W zależności od wariantu systemu HiPath 3300 można rozbudować do 24 konwencjonalnych abonentów telefonicznych. Po włączeniu HiPath 3300 do sieci LAN zgodnej z protokołem TCP/IP, można realizować równocześnie do 96 połączeń typu Voice over IP (VoIP) z wykorzystaaniem telefonów IP lub oprogramowania telefonii IP. Interaktywny system obsługi z użyciem wyświetlacza i przycisków dialogowych umożliwia łatwe i szybkie wybieranie funkcji w systemowych aparatach cyfrowych typu optiPoint 500, jak również w telefonach IP wykorzystujących protokół HFA.

HiPath 3000 w połaczeniu z rozwiązaniami łączności bezprzewodowej HiPath Cordless EM umożliwia stworzenie spójnego systemu łączności z wykorzystaniem telefonów systemowych, w tym także aparatów typu DECT.

Dzięki specjalnym adapterom podłączonym bezpośrednio do telefonów optiPoint 500 możliwe jest dostosowanie funkcjonalności aparatu do potrzeb danego stanowiska pracy.

W przypadku istanienia filii i oddziałów terenowych firmy połączenia sieciowe z innymi systemami realizuje się za pomocą konwencjonalnych protokołów sieciowych CorNet-N i QSig lub połączeń między sieciami LAN pracującymi w oparciu o protokół TCP/IP.

Oprogramowanie zarządzające systemem jest wydajne niezależne o wielkości systemu. Poszczególne aplikacje integruje się z systemem w postaci dodatkowych modułów lub przyłącza za pośrednictwem otwartych interfejsów.

FUNKCJE STANDARDOWE:

 • Stanowisko końcowe, awizo.
 • Pukanie, rozmowa oczekująca.
 • Przekazywanie połączeń.
 • Języki wyświetlacza (ustalany indywidualnie).
 • Konferencja (wewnętrzna / zewnetrzna).
 • Zajęcie linii (automatyczne).
 • Muzyka podczas oczekiwania, zewnętrzne lub wewnętrzne źródło muzyki (opcja).
 • Tryb pracy dziennej / nocnej.
 • Parkowanie.
 • Oddzwanianie w przypadku zajętej linii lub braku odebrania (automatycznie).

FUNKCJE PODSTAWOWE:

 • lista osób dzwoniących
  W telefonach systemowych z wyświetlaczem zapisywane są połączenia nieodebrane,
  o ile otrzymują identyfikację numeru rozmówcy (ISDN).
 • funkcja "nie przeszkadzać"
  Uczestnik może zablokować ruch przychodzący. Dzwoniący słyszą wtedy sygnał zajęcia linii. W przypadku osób upoważnionych (centrala) ochrona ta może zostać przerwana.
 • przejmowanie połączeń
  Połączenia mogą być przejmowane w ramach określonej grupy lub przez innych uprawnionych użytkowników spoza grupy.
 • "włączanie na trzeciego"
  Uprawnieni użytkownicy mogą włączać się bezpośrednio do prowadzonej rozmowy.
 • klasy uprawnień
  Każdemu uczestnikowi korzystającemu z centrali abonenckiej można przypisywać różne rodzaje upoważnień abonenckich.
  Można wyróżnić następujące poziomy uprawnienia:
  - pełny dostęp abonencki,
  - ograniczony dostęp do funkcji wyjścia do miasta,
  - brak dostepu wyjścia do miasta.
 • zapowiedzi
  Poprzez telefony systemowe lub interkom (np. w pokoju przyjęć).
 • rejestrowanie kosztów połączeń
  Dla każdego urządzenia końcowego lub każdej linii abonenckiej.
  W liniach bez impulsów taryfikacyjnych następuje wyświetlenie czasu trwania połączenia.
 • wywołanie grupowe
  Umożliwia uprawnionym użytkownikom rozsyłanie komunikatów do maks. 150 grup zawierających maksymalnie do 20 uczestników. Poszczególni uczestnicy mają możliwość chwilowego odłączania się od grupy.
 • przyciski liniowe (MULAP)
  Za pomocą przycisków liniowych można tworzyć następujące konfiguracje:
  - zespoły,
  - funkcje szefa/sekretarki,
  - komfortowy aparat przenośny.
  Gigaset dostępny równolegle pod jednym numerem z telefonem optiPoint 500 (tylko w połączeniu z systemem HiPath Cordless EM).
 • wewnętrzna książka telefoniczna
  Numery wewnętrzne są zapamiętywane wraz z kojarzonymi z nimi nazwami. W telefonach systemowych można przeszukiwać te same numery i wybierać bezpośrednio z listy.
 • wybieranie skrócone
  W każdym telefonie można zapamiętać do 10 numerów końcowych, a w systemie do 1000.
 • przełączanie
  Pomiędzy dwoma istniejącymi połączeniami (funkcja maklerska).
 • teksty wiadomości
  Za pośrednictwem wyświetlacza uczestnikom grupy można przesłać wstępnie zdefiniowane krótkie teksty (np. "wizyta gościa" lub teksty redagowane samodzielnie (dotyczy tylko aparatów optiPoint 500 memory).
 • komunikaty tekstowe przesyłane do aparatu Cordless EM
  Między aparatami systemowymi Cordless EM można przesłać predefiniowane informacje tekstowe.
 • w razie nieobecności
  Można pozostawić odpowiednie komunikaty (np. "Wracam o godz. ...").
 • identyfikator projektu
  Wprowadzając odpowiedni identyfikator projektu (maksymalnie do 11 znaków), można również podczas rozmowy przypisywać koszty połączeń telefonicznych odpowiednim projektom.
 • ukrycie numeru
  Dzwoniący może blokować wyświetlanie swojego numeru przy połączenich ISDN.
 • sygnalizacja połączenia
  Różna dla połączeń wewnętrznych, zewnętrznych, powtórnych i zwrotnych.
 • dzwonienie równoczesne
  Wywołanie może być równocześnie sygnalizowane na wielu telefonach.
 • funkcja domofonu i otwieranie drzwi
  Dla telefonu przy wejściu i funkcji otwierania drzwi.
 • powtórne wybieranie numeru
  (Rozszerzone) trzech ostatnio wybieranych numerów.
© 2006 by Kompmaster.pl                      Mapa strony