HiPath 3700

Serwery teleinformatyczne HiPath 3700 to urządzenia w wykonaniu 19'', przeznaczone do zastosowania w sieciach strukturalnych, wykorzystujących protokoły IP oraz standaryzowane protokoły telekomunikacyjne analogowe i cyfrowe ISDN (EDSS1) do transmisji danych i mowy. Urządzenia dedykowane są małym i średnim przedsiębiorstwom dysponującym siecią strukturalną LAN. Serwer obsługują do 120 kanałów łączy cyfrowych ISDN z interfejsem BRA (S0)/ PRA (S2), 500 abonentów telefonii przewodowej, wykorzystującej aparaty cyfrowe optiPoint 500, standardowe aparaty analogowe oraz 250 urządzeń telefonii bezprzewodowej pracującej w standardzie DECT. Najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest tzw. IP trunking, czyli możliwość sieciowania systemów za pomocą protokołów Cornet N oraz Qsig przez komutację pakietów. Pozwala to zwiększyć liczbę abonentów do 1000, poważnie ograniczyć koszty związane z transmisją mowy i danych pomiędzy siedzibami firmy.

Wszystkie systemy z rodziny HiPath 3000 mogą być programowane i utrzymywane centralnie za pomocą narzędzi serwisowych z wykorzystaniem sieci IP (Line Modul Interfejs 10 Mbit/s z protokołem TCP/IP), ISDN (zintegrowany modem cyfrowy) lub analogowej (zintegrowany modem analogowy). Urządzenia mogą zostać doposażone w karty rutera i bramy HG 1500 z interfejsami typu Ethernet 10/100 MBit/s. Umożliwiają one realizację usług telefonii IP, obsługi do 500 aplikacji telefonii VoIP optiClient 130. Klienci sieci LAN, użytkownicy aparatów systemowych i analogowych, a także agenci firmowego centrum informacyjnego mogą korzystać z funkcjonalności zintegrowanego systemu rozdziału połączeń ACD (Automatic Call Distribution) przekazywania wiadomości (Unified Messaging) i usług Call Center HiPath ProCenter Office oraz rozwiązań jedno- i wielostanowiskowych CTI.


FUNKCJE STANDARDOWA

 • Stanowisko końcowe, awizo.
 • Pukanie,rozmowa oczekująca.
 • Przekazywanie połączeń.
 • Języki wyświetlacza (ustalany indywidualnie).
 • Konferencja (wewnętrzna / zewnetrzna).
 • Zajęcie linii (automatyczne).
 • Muzyka podczas oczekiwania, zewnętrzne lub wewnętrzne źródło muzyki (opcja).
 • Tryb pracy dziennej / nocnej.
 • Parkowanie.
 • Oddzwanianie w przypadku zajętej linii lub braku odebrania (automatycznie).

FUNKCJE PODSTAWOWE:

 • lista osób dzwoniących
  W telefonach systemowych z wyświetlaczem zapisywane są połączenia nieodebrane, o ile otrzymują identyfikację numeru rozmówcy (ISDN).
 • funkcja "nie przeszkadzać"
  Uczestnik może zablokować ruch przychodzący. Dzwoniący słyszą wtedy sygnał zajęcia linii. W przypadku osób upoważnionych (centrala) ochrona ta może zostać przerwana.
 • przejmowanie połączeń
  Połączenia mogą być przejmowane w ramach określonej grupy lub przez innych uprawnionych użytkowników spoza grupy.
 • "włączanie na trzeciego"
  Uprawnieni użytkownicy mogą włączać się bezpośrednio do prowadzonej rozmowy.
 • klasy uprawnień
  Każdemu uczestnikowi korzystającemu z centrali abonenckiej można przypisywać różne rodzaje upoważnień abonenckich.
  Można wyróżnić następujące poziomy uprawnienia:
  - pełny dostęp abonencki,
  - ograniczony dostęp do funkcji wyjścia do miasta,
  - brak dostepu wyjścia do miasta.
 • zapowiedzi
  Poprzez telefony systemowe lub interkom (np. w pokoju przyjęć).
 • rejestrowanie kosztów połączeń
  Dla każdego urządzenia końcowego lub każdej linii abonenckiej. W liniach bez impulsów taryfikacyjnych następuje wyświetlenie czasu trwania połączenia.
 • wywołanie grupowe
  Umożliwia uprawnionym użytkownikom rozsyłanie komunikatów do maks.150 grup zawierających maksymalnie do 20 uczestników. Poszczególni uczestnicy mają możliwość chwilowego odłączania się od grupy.
 • przyciski liniowe (MULAP)
  Za pomocą przycisków liniowych można tworzyć następujące konfiguracje:
  - zespoły,
  - funkcje szefa/sekretarki,
  - komfortowy aparat przenośny,
  Gigaset dostępny równolegle pod jednym numerem z telefonem optiPoint 500 (tylko w połączeniu z systemem HiPath Cordless EM).
 • wewnętrzna książka telefoniczna
  Numery wewnętrzne są zapamiętywane wraz z kojarzonymi z nimi nazwami. W telefonach systemowych można przeszukiwać te same numery i wybierać bezpośrednio z listy.
 • wybieranie skrócone
  W każdym telefonie można zapamiętać do 10 numerów końcowych, a w systemie do 1000.
 • przełączanie
  Pomiędzy dwoma istniejącymi połączeniami (funkcja maklerska).
 • teksty wiadomości
  Za pośrednictwem wyświetlacza uczestnikom grupy można przesłać wstępnie zdefiniowane krótkie teksty (np. "wizyta gościa" lub teksty redagowane samodzielnie (dotyczy tylko aparatów optiPoint 500 memory).
 • komunikaty tekstowe przesyłane do aparatu Cordless EM
  Między aparatami systemowymi Cordless EM można przesłać predefiniowane informacje tekstowe.
 • w razie nieobecności
  Można pozostawić odpowiednie komunikaty (np. "Wracam o godz. ...").
 • identyfikator projektu
  Wprowadzając odpowiedni identyfikator projektu (maksymalnie do 11 znaków), można również podczas rozmowy przypisywać koszty połączeń telefonicznych odpowiednim projektom.
 • ukrycie numeru
  Dzwoniący może blokować wyświetlanie swojego numeru przy połączenich ISDN.
 • sygnalizacja połączenia
  Różna dla połączen wewnętrznych, zewnętrznych, powtórnych i zwrotnych.
 • dzwonienie równoczesne
  Wywołanie może być równocześnie sygnalizowane na wielu telefonach.
 • funkcja domofonu i otwieranie drzwi
  Dla telefonu przy wejściu i funkcji otwierania drzwi.
 • powtórne wybieranie numeru
  (Rozszerzone) trzech ostatnio wybieranych numerów.
© 2006 by Kompmaster.pl                      Mapa strony