HiPath 4000 / 4300 / 4500

HiPath 4000
Konwergentna platforma IP dla przedsiębiorstw

HiPath 4000 łączy w sobie zalety nowatorskiej, opartej na protokole IP komunikacji z niezawodnością i bezpieczeństwem systemów przeznaczonych do przesyłania wyłącznie głosu. Konwergentne platformy mogą znaleźć zastosowanie w sieci dowolnego typu.

Rozproszona architektura serwera HiPath 4000 jest zarządzana centralnie. Takie rozwiązanie gwarantuje znaczne korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorstwa. Również aplikacje instalowane są centralnie. Są one dostępne dla wszystkich użytkowników sieci bez względu na to, w którym miejscu firmy się znajdują.

Dzięki platformie HiPath 4000 przedsiębiorstwa dowolnej wielkości - a w szczególności posiadające wiele oddziałów - korzystają efektywnie ze wszystkich funkcji systemowych. Jednorodna sieć może również powstać przez łączenie serwerów HiPath 4000 oraz istniejących już systemów Hicom 300 E.

Na przykładzie systemu HiPath 4000 można zauważyć, jak platforma konwergentna obniża koszty komunikacji w przedsiębiorstwie. Zlikwidowany zostaje podział na sieci do przesyłania głosu i danych. Trzeba utrzymywać i dbać tylko o jedną infrastrukturę. Procesy pracy stają się stabilne i przebiegają elektronicznie.

Serwer HiPath gwarantuje, że procesy konwergencji w przedsiębiorstwach dokonują się bez żadnego ryzyka. Bez problemu można integrować nowe aplikacje i rozwiązania. W ten sposób przedsiębiorstwa nadążają za rozwojem technologii i coraz częściej będą mogły korzystać z zalet systemów opartych na protokole IP.

Modułowa budowa systemu, wielość skalowalnych punktów dostępu i wszechstronne możliwości pracy w sieci sprawiają, że HiPath 4000 jest idealnym rozwiązaniem dla całego przedsiębiorstwa, oferując możliwości łatwej rozbudowy. W tym celu opracowane zostało specjalne modułowe oprogramowanie, które obejmuje:

 • Oprogramowanie operacyjne HiPath 4000 V1.0. Pakiet ten obejmuje bogaty zestaw podstawowych funkcji oraz umożliwia uruchomienie systemu HiPath 4000.
 • HiPath User Access, który umożliwia przyłączenie stanowisk awizo, jak również zaimplementowanie układów sekretarsko-dyrektorskich.
 • Trunk/Networking - umożliwia z jednej strony przyłączenie lub współpracę z sieciami operatorskimi, z drugiej zaś pozwala na sieciowanie systemu HiPath 4000 z dowolnymi systemami komunikacyjnymi.
 • Private Network Emulator. Ta funkcja wspomaga stosowanie zintegrowanego PNE dla komfortowego telefonowania z pełną funkcjonalnością w sieci komutowanej.
 • ATM Networking. Za pomocą zintegrowanego interfejsu STMA można integrować system HiPath 4000 z sieciami ATM.
 • Rozszerzona informacja danych o połączeniach.

HiPath 4000 Management
HiPath 4000 Management jest elementem architektury HiPath służącym do zarządzania i administrowania rodziną urządzeń Hicom 300 E i HiPath 4000. Jest on oparty na dwóch zasadniczych elementach:

 • HiPath 4000 Assistant - obejmuje podstawowe funkcje zarządzające zintegrowane w każdym systemie HiPath 4000.
 • HiPath 4000 Manager - rozszerzony pakiet aplikacji do zarządzania, dostępny opcjonalnie dla pojedynczych systemów lub sieci.

HiPath 4000 dostarcza wielu innowacyjnych rozwiązań dla usprawnienia procesu pracy. Wśród najistotniejszych można wymienić rozwiązania dla mobilnego biura:

 • HiPath Xpressions Entry, Standard i Advance.
 • HiPath Cordless.
 • HiPath DAKS - Digital Alarm and Communication Server.
 • HiPath Display Telephone Book.

HiPath oferuje też rozwiązania w zakresie eCRM (HiPath ProCenter Suite) oraz rozwiązania branżowe:

 • HiPath Trading - system maklerski nowej generacji.
 • HiPath Dispatcher - aplikacja przeznaczona specjalnie do działów dyspozycji mocy w zakładach energetycznych i stanowisk zarządzania (dyspozytorskich).
 • HiPath Executive - system komunikacyjny dla najbardziej wymagających użytkowników wykorzystujących w pracy dużą liczbę aplikacji.
  HiPath dostarcza też systemy komunikacyjne do obsługi hoteli: Caracas Link i Caracas Inn.

Cała rodzina HiPath 4000 (HiPath 4300 i 4500) posiada jednakowe oprogramowanie, interfejsy i aplikacje. Dzięki koncepcji modułowej budowy, wielości skalowalnych punktów dostępu i wszechstronnym możliwościom pracy w sieci, HiPath 4000 jest idealnym rozwiązaniem dla całego przedsiębiorstwa - niezależnie od jego wielkości i lokalnych wymagań - oferując możliwości łatwej rozbudowy.

HiPath 4300

Obsługuje do 3 bezpośrednio przyłączonych punktów dostępowych i dodatkowo do 40 przyłączonych poprzez sieć IP. Do systemu można przyłączyć do 2000 abonentów. Dzięki modułowej budowie HiPath 4300 jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla małych i średnich lokalizacji, jak również dla prostych konfiguracji typu Simplex w wyższym segmencie pojemności.

HiPath 4500

Obsługuje do 15 bezpośrednio przyłączonych punktów dostępowych i dodatkowo do 83 rozproszonych w sieci IP. W tej konfiguracji możliwe jest podłączenie do 12 000 abonentów. Ponadto, w celu zwiększenia stopnia niezawodności systemu, oferuje się opcję dupleksowego rozwiązania dla sterowania centralnego, jak również redundantne zasilanie. Dzięki modułowej budowie systemu HiPath 4500 można realizować również rozwiązania dupleksowe (z rezerwowym polem komutacyjnym i procesorem centralnym) w przedsiębiorstwach średniej wielkości.

© 2006 by Kompmaster.pl                      Mapa strony